Aktion & Reaktion

Aktion & Reaktion är ett branschoberoende strategi- och managementkonsultföretag specialiserat på strategisk utveckling, transformation och optimering av affärsstyrande samt kund- och marknadsinteragerande strategier, processer och aktiviteter.

Vi erbjuder rådgivande och operativa tjänster inriktade på strategisk utveckling, affärstransformation och verksamhetsoptimering samt interim management inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, och kommunikation.